Om oss

Om oss

Matematik.nu är startad med ett enkelt och konkret mål; att erbjuda barn och ungdomar ett smidigt och roligt sätt att lära sig matematik. Oavsett om det handlar om barn i årskurs 1 på en grundläggande nivå eller ungdomar i årskurs 9 på en avancerad nivå så har vi övningar som hjälper barn och ungdomars utveckling. I skolan tenderar matematiken att vara riktad till en så bred grupp som möjligt, och med endast en lärare är det svårt att kunna anpassa ämnet till varje individs personliga nivå. På grund av detta ser vi ett behov av att låta barn och ungdomar som studerar matematik i grundskolan träna på sina kunskaper baserat sina egna förutsättningar. Detta gör det roligare för individen och ger samtidigt möjligheten att utvecklas ytterligare, allt utifrån sina egna förutsättningar. Hemsidan är således avsedd att utgöra ett bra komplement till skolan – oavsett vilken nivå man befinner sig på!

Våra övningar är framtagna för att passa så många som möjligt genom ett brett utbud av övningar kategoriserat efter svårighetsgrad, årskurs, typ av matematik och slutligen frågornas utformning. Som bas använder vi oss av två olika former av övningar:

  • MCQ – Uppgifter och övningar utan alternativ, svaren behöver skrivas in manuellt
  • Subjective – Flervalsfrågor där ett antal alternativ erbjuds, användaren behöver välja rätt alternativ.
Efter valet av frågeform utgår övningarna först ifrån årskurs. Vi erbjuder övningar för alla barn och ungdomar som går i grundskolan från årskurs 1 till och med årskurs 9. Därefter har vi kategoriserat ämnet matematik i sig, exempelvis addition, multiplikation och så vidare. Slutligen väljer du vilken nivå frågorna ska vara anpassade till, totalt har vi fem olika nivåer; Nybörjare, Lätt, Vanligt, Svår och Förskott.